Comparteix:

Notícies

Notícies del lloc

18/07/2023

El Consell de Govern ha aprovat un Programa de mesures per a la reducció del consum d'aigua i fer front a la sequera. A més d'actuacions concretes en l'àmbit de les infraestructures, els laboratoris, els lavabos, la jardineria o la neteja, el programa contempla accions de sensibilització i implicació de la comunitat, així com una convocatòria de projectes de docència i recerca per a la millora de la gestió de l'aigua als campus.

30/11/2023

En aquesta edició s’han presentat un total de 22 treballs desenvolupats a la UPC, 15 de TFG i 7 de TFM, orientats a la millora del benestar i la promoció de la salut. Els treballs aborden temàtiques tan diverses com el disseny de tecnologies de suport a la rehabilitació, l’enginyeria de materials amb aplicacions biomèdiques, la promoció de la salut visual o l’ús de tecnologies multimèdia aplicades a la millora de la qualitat de vida.