Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / CAMPUS LAB

Campus Lab - Aprenentatge basat en reptes dels campus UPC

Als campus de la UPC tenim molts reptes centrats en la sostenibilitat i la reducció de la petjada ambiental que necessiten el teu coneixement i creativitat. 

CampusLab és un Programa inspirat en els living lab que vincula l'aprenentatge de l'estudiantat, el coneixement del PDI i l'expertesa tècnica del PAS . Des del 2009 més de 200 estudiants han fet el seu TFE  millorant les infraestructures i processos de la UPC i contribuint a assolir la competència de compromís social.

Treballa sobre reptes reals
com els que trobes més avall o proposa'ns tu una actuació de millora dels campus per un TFE o assignatura i t'ajudem a muntar la tríada PDI, PAS, EST.

Aprèn a col·laborar
combinant els  interessos, les capacitats i les competències del PDI, PAS i l'estudiantat seguint un protocol establert i un calendari de treball acordat. 

Fes comunitat CampusLAB
amb trobades periòdiques per compartir els aprenentatge i amb  reconeixement de la feina ben feta i recursos per fer-la realitat.

 Propostes CampusLAB actives 

 

Filtres

Etiquetes

Acció Climàtica

Campus saludable

Consum responsable

Transició energètica

AC03. Prototip de pressupost de carboni de la UPC

Acció climàtica. Una de les eines més utilitzades per les grans corporacions a l'hora de reduir les emissions de CO2 és establir un pressupost de carboni fent un paral·lelisme amb el pressupost financer i amb reducció anual de disponibilitat. Tanmateix, no hi ha precedents a les universitats catalanes i l'objectiu d'aquest repte és estudiar la seva aplicació a la UPC.

AC04. Avaluació dels riscos climàtics de la UPC

Acció climàtica: Municipis i organitzacions preparen plans d'adaptació basats en l'avaluació dels riscos climàtics, Tots els municipis on la UPC està present han elaborat els seus plans i són una bona font d'informació i punt de partida estudi de les diferents metodologies d'avaluació dels riscos climàtics d'una organització i disseny del protocol fent participar la comunitat UPC.

AC05. Càlcul de la petjada de carboni d'una titulació de la UPC

Acció climàtica. El 2030 tothom a la UPC podrà saber quina és la seva petjada de carboni, sigui unitat, servei, escola, campus o estudiant. Un cop hem publicat l'inventari general de la UPC en aquest treball volem esbrinar quant CO2 suposa "fabricar" un ECTS d'una titulació incloent les emissions atribuïdes als serveis generals com les biblioteques o un viatge del rector en avió.

AC07. Plans municipals d'adaptació i refugis climàtics

Acció climàtica. Tots els municipis on la UPC té campus han elaborat plans d'adaptació climàtica per fer front als riscos detectats pels propers anys relacionats amb esdeveniments meteorològics extrems o altres com sequera, onades de calor i fred... L'objectiu del TFE és revisar el grau d'execució d'aquests plans i explorar la participació de la UPC amb actuacions com els refugis climàtics.

AC08. Anàlisi i reducció de les emissions associades a la mobilitat UPC

Acció climàtica. La mobilitat de la comunitat UPC genera més del 50% de les nostres emissions de GEG. En aquest repte analitzem com ens movem i fem propostes de reducció en els tres àmbits: mobilitat de l'estudiantat i el PAS PDI in itinere, viatges "de negocis" PAS PDI i mobilitat internacional de l'estudiantat. Aquesta línia campuslab ja té recorregut però encara hi ha molta feina per fer...

CR01. Anàlisi i quantificació de la reducció de plàstics a la restauració de la UPC

Consum responsable. El curs 23-24 es posaran en marxa diferents mesures per reduir el consum de plàstics d'un sol ús en els bars de la UPC. El treball consistirà en quantificar la reducció de residus i analitzar la posada en marxa d'aquestes mesures, el nivell de compliment de les normatives i el grau d'acceptació de les mesures implantades per part de la comunitat universitària.

CR02. Aplicació de la química verda als laboratoris docents de la UPC.

Consum responsable. Cada any es generen a la UPC més de deu tones de residus perillosos, bona part d'ells associats a la realització de pràctiques docents. El treball consistirà en l'elaboració d'una guia de criteris de química verda aplicable als laboratoris de la UPC i en el redisseny de les pràctiques docents d'una titulació o àmbit de coneixement amb aquests criteris.

CR03. Disseny d'un sistema de carmanyola reutilitzable als bars de la UPC

Campus saludable. El curs 23-24 es posaran en marxa diferents mesures per reduir el consum de plàstics d'un sol ús en els serveis de restauració de la UPC. El treball consisteix en dissenyar un sistema que faciliti als usuaris de menjar per emportar l'ús d'envasos reutilitzables retornables en substitució dels envasos d'un sol ús reduint el consum de plàstic i les emissions associades.

CR04. Anàlisi del cicle de vida del got reutilitzable de la UPC

Consum responsable. La UPC ha posat en marxa un sistema propi de got reutilitzable per evitar la generació anual de milers de gots d'un sol ús. El treball que es proposa té per objectiu analitzar el cicle de vida d'aquests gots considerant l'ús de materials, energia i aigua, i comparar-lo amb l'ús d'un got d'un sol ús per poder determinar a partir de quants cicles de reutilització té menys impacte l'ús del got reutilitzable.

CS01. Guia de gestió del verd dels campus de la UPC

El pla UPC Sostenible recull que el 2030 s'hauran protegit i posat en valor els espais naturals i debiodiversitat dels campus i s’haurà ampliat la superfície renaturalitzada. Per tal d'avançar en aquest repte cal assentar les bases dels criteris de disseny, gestió i manteniment del verd dels campus. La proposta consisteix en elaborar una guia de gestió del verd d'un o més campus de la UPC.

CS02. Seguiment de la qualitat de l'aigua de les fonts de la UPC.

Campus saludable. La UPC disposa de més de 200 fonts d'aigua per promoure el consum d'aigua de xarxa i reduir la generació de plàstics d'un sol ús. La proposta consisteix en fer seguiment de la qualitat de l'aigua de les fonts amb la col·laboració del personal tècnic de a UPC i dissenyar un sistema recollir la informació i divulgar-la a la comunitat.

CS03. Qualitat de l'aire i temperatures interiors de la UPC

Campus saludable: La UPC disposa de 750 sondes per a la mesura de la concentració de CO2, temperatura i humitat. A partir d'aquestes dades es poden detectar necessitats de millora en la renovació de l'aire o la climatització d'aules, biblioteques o espais de treball.

CS04. Veure i sentir la biodiversitat dels campus.

Campus saludable: desenvolupar o adaptar eines telemàtiques (càmera, sensors, transmissió, bateria...) per fer observació, seguiment i divulgació de la fauna dels campus tant com a eina d'aprenentatge de xarxes i sensors com per divulgar la biodiversitats en directe a les escoles de primària i secundària.

TE03. Seguiment i anàlisi del consum d'electricitat dels edificis de la UPC

Transició energètica: Durant el primer trimestre de 2023, el consum d'energia de la UPC s'ha reduït 22% gràcies a les mesures del Programa d'emergència energètica impulsades pels grups de treball POE de cada edifici de la UPC i la monitorització del consum energètic i de Temperatura. En aquest treball s'aprofundirà en l'impacte de les actuaciones realitzades i la proposta de més millores.

TE04. Estalvi energètic en els laboratoris de la UPC

Transició energètica: Els laboratoris de recerca i docència són fonamentals per a l'activitat acadèmica de la universitat, conèixer el consum energètic dels diferents equips i proposar accions de millora de la seva gestió és una prioritat en l'actual context d'emergència energètica i climàtica i és l'objectiu d'aquest repte CampusLAB en col·laboració amb el personal tècnic dels campus.

TE05. Indicadors de consum energètic de la UPC

Transició energètica: el SIRENA (Sistema d'informació dels recursos energètics i l'aigua) ens permet tenir dades horàries dels principals subministraments dels edifiics de la Universitat, així com la qualitat de l'aire interior. Aquest TFE treballarà la recollida, anàlisi i explotació de dades, la definició d'indicadors que siguin útils per a la comunitat i la seva implementació en els diferents canals.

TE06. Sistemes de gestió d'instal·lacions (BMS) als edificis UPC

Transició energètica: Els sistema de gestió d'instal·lacions (BMS) dels edificis són imprescindibles per a fer una bona gestió de les instal·lacions, poder programar enceses i apagades o poder fixar temperatures de referència. L'objectiu d'aquest TFE és estudiar els diferents sistemes de BMS existents a la UPC i al mercat, per tal d'elaborar una proposta de millora.

TE08. Millora dels sistemes d'il·luminació

Transició energètica: S'estima que un 30% del consum energètic dels edificis es deu a la il·luminació. Els propers anys cal renovar la il·luminació de tots els edificis de la UPC amb tecnologia LED i sistemes de control que millorin la seva eficiència.

TE09. Estudi del consum energètic dels CPD de la UPC.

Transició energètica: Els CPD i els servidors concentres una gran part del consum energètic de la UPC i són necessaris tant per al processament de dades com per a les comunicacions. A banda del consum elèctric, els gasos refrigerants són una font important de les emissions de CO2 de la UPC. El treball vol treballar la racionalització de l'ús i emplaçament dels CPD.