Comparteix:

Acció Climàtica

L’any 2030 la UPC haurà assolit la neutralitat de carboni en relació a les seves emissions directes

L’any 2019 la UPC va declarar l’emergència climàtica i un any més tard va aprovar la seva estratègia d’acció climàtica en què es comprometia a assolir la neutralitat de Carboni el 2030. Per això cal fer tres passes: esbrinar quines són les seves emissions, identificar diferents mecanismes que permetin compensar l’excés d’emissions -emissions directes segons el document aprovat- i finalment fer aquesta compensació que habitualment comporta un pagament econòmic.

 

La fita per l’any 2025 és haver identificat un conjunt de mecanismes de compensació -potser diferents per a cada font d’emissió- i haver-ne prioritzat els més escaients.

ODS relacionats

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.

El 2030 tothom podrà consultar la petjada de carboni associada a la seva unitat o estudis amb una comptabilitat analítica d'emissions.

El 2030 l’inventari de d’emissions de CO2 de la UPC estarà totalment consolidat amb les fonts d’emissió significatives tant directes com indirectes. Aquest primer pas serà una realitat el 2025 per a tota la UPC com a conjunt, però arribar a una comptabilitat desglossada és un repte més gran que requereix maduració fins el 2030. Cada unitat o servei o escola podrà definir pressupostos de carboni propis a partir de les emissions que genera i amb prorrateig de les emissions generals, i els clients podran incorporar les emissions de la UPC als seus inventaris.

 

La fita per l’any 2025 és publicar la petjada de carboni d'una titulació com a pilot, i haver treballat la incorporació de comptabilitat analítica de les emissions de CO2 de la universitat.

ODS relacionats

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

El 2030 la UPC disposarà d'un pla d'adaptació al canvi climàtic en què participaran els municipis on és present

En paral·lel amb les accions de mitigació cal treballar l’adaptació al canvi climàtica de les organitzacions i territoris en dues vessants, el càlcul de riscos i les actuacions per minimitzar-los. Molts municipis s’han adherit al Pacte de les Alcaldies pel Clima i la UPC hauria de ser-hi tant en l’àmbit acadèmic (metodologia d’avaluació de riscos propis i de municipis) com en d’oferir infraestructures per paliar els efectes com ara els refugis climàtics. El 2025 la UPC haurà fet una anàlisi dels riscos climàtics i haurà establert col·laboració en relació a aquest àmbit amb els municipis on és present.


La fita 2025 és elaborar l'anàlisi de riscos prèvia necessària pel pla d'adaptació climàtica de la UPC i establir converses amb els municipis on és present per estudiar les col·laboracions.

ODS relacionats

13.1Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

13.2Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.

 

Pla del Campus UPC Sostenible 2030
Acord CG/2022/03/22, de 5 d'abril de 2022, del Consell de Govern.

Acció climàtica
Consulta l’estratègia aprovada pel Consell de Govern.

Actuacions 2022-2023
Consulta des actuacions prioritàries als campus dels pròxims anys.

Butlletí UPC Sostenible

T'agradaria rebre Informació sobre eficiència i estalvi d'energia, prevenció i gestió de residus, mobilitat sostenible i innovació en el funcionament i gestió dels campus?

Subscriu-te al butlletí