Comparteix:

Programa de mesures per a la reducció del consum d'aigua i fer front a la sequera

Semàfor Vermell – Escenari d'Emergència: Reserves per sota del 16%.
Tots els municipis on hi ha campus de la UPC es troben en aquesta fase.

Objectiu establert per a grans consumidors com la UPC: reduir un 25% el consum d'aigua.

Contribueix a detectar fuites

Si detectes una fuita o un mal funcionament, comunica-ho i contribueix a detectar malbarataments d'aigua als lavabos i instal·lacions de la UPC.

Emplena el formulari i ajuda’ns
a millorar-ne el funcionament

 

 Portal de la sequera de la Generalitat.

 

L'any 2023 la UPC va reduir un 19 % el consum d'aigua (respecte 18-19)
Consulta les dades de consum.

Què fem a la UPC?

El Consell de Govern de la UPC aprova el Programa de mesures per a la reducció del consum d'aigua i fer front a la sequera. A més d'actuacions concretes en l'àmbit de les infraestructures, els laboratoris, els lavabos, la jardineria o la neteja, el programa contempla accions de sensibilització i implicació de la comunitat, així com una convocatòria de projectes de docència i recerca per a la millora de la gestió de l'aigua als campus.

Aprofitament d'aigües pluvials i de condensació

Adequació de l'antic dipòsit de pressió de l'Edifici Vèrtex per a recollir aigües pluvials per al reg del jardí de l'edifici. Aquest dipòsit té una capacitat de 25m3.
Consulta les actuacions

 

Reducció de consum als laboratoris

Identificació dels principals consums i aplicació de sistemes de recirculació i aprofitament d'aigua en diferents laboratoris.

Consulta les actuacions

Jardineria

Canvi de model amb l'ús de tapissants menys subjectes a reg, adaptats a les estacions. Progressiva substitució d'àrees amb gespa per prat i zones amb arbustiva.

 

Millora dels processos de neteja

Millorar la sostenibilitat del servei de neteja, amb una reducció del 59% del consum d'aigua. També s'ha reduït l'ús de productes químics i envasos d'un sol ús.

Veure informe de l’empresa concessionària del servei de neteja


Monitoratge

Ampliació de la xarxa de monitoratge i connexió al SIRENA dels consums d’aigua.

Consulta les actuacions

Accés obert a les dades SIRENA

 

 

Actuacions
Consulta l'estat d'aquestes i altres actuacions que es duen a terme

Què pot fer la teva unitat?


Compartiu bones pràctiques

Quina mesura heu aplicat al vostre centre, departament o servei per a la reducció del consum d'aigua?

Emplena el formulari


Feu-ne difusió 

Podeu posar el banner a la vostra web o compartir els diferents materials a les vostres xarxes socials..

Descarrega't els materials

Què pots fer tu?


Contribueix a detectar fuites

Si detectes una fuita o un mal funcionament dels lavabos, comunica-ho i contribueix a detectar pèrdues d'aigua als lavabos de la UPC.

Emplena el formulari i ajuda'ns
a millorar-ne el funcionament


CampusLab

Vols fer o tutoritzar un treball de final d'estudis sobre la millora de la gestió de l'aigua als edificis de la Universitat?

CR05. Anàlisi del consum d'aigua i propostes de reducció als campus de la UPC

Emplena el formulari i ajuda’ns 
a millorar-ne el funcionament