Dades

El consum d’aigua a la UPC es va reduir a partir de l’any 2008, a conseqüència de les mesures preses per a fer front al Decret de Sequera aprovat aquell any, millores que s’han mantingut fins a dia d’avui. A partir del 2015 el consum va tornar a augmentar degut a la posada en marxa del Campus Diagonal Besòs. Durant el primer semestre de 2023 el consum global s'ha reduït un 19,70 % respecte la mitjana 18-19.

Objectiu per a grans consumidors durant la fase d'emergència: reducció del 25% del consum anual.

Evolució del consum d'aigua

Durant els anys 2020 i 2021, el consum d’aigua de la UPC ha estat anormalment baix, a conseqüència de les restriccions de la COVID i l’augment del teletreball. L’any 2022 el consum va augmentar, tot i ser un 9,6% inferior a la mitjana dels anys 2018-19, període que prenem com a referència a l’Informe SIRENA.

El consum d’aigua per persona l’any 2022 ha estat de 2,61 m³, un 30% inferior al 2007, l’any abans del darrer Decret de Sequera, i un 13,25% inferior al període 2018-19.

Evolució del consum d’aigua per campus [respecte 2018-19]

El consum d’aigua ha disminuït a la majoria dels campus respecte la mitjana 2018-19. Al Campus Diagonal Besòs i a la Facultat de Nàutica de Barcelona, per contra, el consum ha augmentat un 19% i 29%, respectivament.

Evolució del consum d’aigua durant el 2023

Durant el primer semestre de 2023 el consum d’aigua de la Universitat s'ha reduït un 19,70 %, respecte la mitjana 18-19, i un 4,41% menys respecte l’any 2022. 

L'evolució completa del 2023 s'elaborarà quan estiguin disponibles les dades de facturació de tots els mesos i campus.

Grans consumidors

La UPC té un consum anual de 100.000 m3, es considera gran consumidor a partir dels 7.000 m3.

Els diferents ajuntaments, a través dels Plans Municipals de Sequera, són els responsables de fixar les restriccions per als diferents perfils de consumidors a nivell urbà.