Comparteix:

Aprofitament d'aiguës pluvials i de condensació

Estudi i adequació de dipòsits per a la recuperació d’aigües pluvials, recuperació de condensats d’equips de climatització al Vèrtex i el Campus Diagonal Besòs, en el cas de l’EPSEVG es troba en fase de projecte.

La UPC està estudiant i implementant diferents sistemes de recollida i aprofitament d’aigües pluvials, grises, freàtiques o de condensació dels diferents sistemes de climatització.

Actuacions

Condicionament i manteniment dels dipòsits aprofitament d’aigües pluvials existents. 

Estudi i implementació de nous sistemes d’aprofitament d'aigües pluvials en edificis i campus.

Estudi i implementació de nous sistemes d’aprofitament d'aigües provinents de la condensació dels sistemes de climatització.

Actuacions als campus


Campus Diagonal Nord - Edifici Vèrtex

Adequació de l'antic dipòsit de pressió de l'Edifici Vèrtex per a recollir aigües pluvials per al reg del jardí de l'edifici. Aquest dipòsit té una capacitat de 25 m³.


Campus Diagonal-Besòs EEBE

  • Edifici A

Dipòsit de protecció contra incendis (PCI) i aigües grises.

Capacitat: 120 m³. Ús de l'aigua recuperada: inodors, urinaris i abocadors personals de neteja i extinció d'incendis.

Derivació de la recollida de condensats de les màquines de clima a aquest dipòsit.

  • Edifici I

Dipòsit d’aigües pluvials i freàtiques.

Capacitat: 90 m³.

Campus Vilanova i la Geltrú - EPSEVG

Actualment, hi ha dos dipòsits en desús, de 42 m³. En el marc del projecte de millora del pati de l’EPSEVG s’inclourà la recuperació i aprofitament d’aquests dipòsits per a la recollida d’aigües pluvials.

Pendent d'aprovació del projecte.