Comparteix:

Refugis climàtics

Davant la previsió d'escenaris climàtics cada cop més extrems, el Consell de Direcció de la UPC acorda el maig de 2022 sumar-se a la xarxa d'equipaments i espais públics que s'està impulsant per part de diversos municipis de l'àrea metropolitana i la província de Barcelona per fer front a les necessitats d'adaptació a l’emergència climàtica. 

L'objectiu dels refugis climàtics és el de proporcionar confort tèrmic a la població que ho necessiti, especialment la més vulnerable, mantenint al mateix temps els usos o funcionalitat dels espais.

En el cas dels municipis de Barcelona i Terrassa les biblioteques de la UPC s'han adherit a les respectives xarxes de refugis climàtics. A mida que es vagin creant altres xarxes de refugis allà on la UPC té campus s'hi establirà contacte per tal d’oferir les biblioteques com a equipaments disponibles a nivell municipal.

En una segona fase, s'iniciarà un treball per identificar espais exteriors en els campus de la universitat que reuneixin les condicions per esdevenir refugi o bé que requereixin de poques adequacions. 

Les característiques de les biblioteques de la UPC com a refugi climàtic són: 

  • Recomanació de mantenir una temperatura de consigna de 27C a l’estiu i de 19C a l’hivern.
  • Ser de lliure accés per la població.
  • Informar de l'horari d'obertura.
  • Disposar de bona accessibilitat.
  • Proporcionar àrees de descans confortables (cadires o bancs).
  • Disposar d'un punt proper d'aigua gratuïta.
  • Poden ser utilitzats tant per fer front a la calor com al fred. 

Cal tenir en compte que els refugis NO són espais adients és per a persones que requereixen atenció mèdica, que en aquest cas s’han de dirigir al centre de salut pertinent.

BIBLIOTEQUES ADHERIDES A LA XARA DE REFUGIS CLIMÀTICS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

BIBLIOTEQUES ADHERIDES A LA XARA DE REFUGIS CLIMÀTICS DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA