Comparteix:

Adaptació climàtica

El 2030 la UPC disposarà d'un pla d'adaptació climàtica per a tots els seus campus

L'any 2025 s'haurà elaborat una avaluació de riscos per a tots els campus i una revisió de les polítiques d'adaptació dels municipis que acullen els campus de la UPC. 

Què fem a la UPC?

Plans de contingència

Elaboració de plans de contingència per fer front als riscos climàtics. 

Refugis climàtics

El Consell de Direcció de la UPC acorda el 2022, sumar-se a la xarxa d'equipaments i espais refugi climàtic.

Consulta les Biblioteques UPC adherides a la Xarxa de refugis climàtics de Barcelona

Col·laboració amb els municipis

Elaboració de plans d'adaptació dels municipis dels campus UPC i d'altres municipis. 

TFM sobre adaptació climàtica de Sabadell

Guia d'adaptació climàtica de barris a Barcelona

Metodologia Diputació de Barcelona per elaborar  plans d'adaptació municipal