Comptabilitat de carboni

El 2030 tothom a la UPC podrà conèixer la petjada de carboni que genera la seva activitat

L'any 2025 la UPC publicarà les emissions directes per a cada centre docent i campus, i de manera agregada totes les emissions indirectes significatives.

El 2030 la UPC disposarà d'una comptabilitat analítica del carboni que permetrà conèixer amb detall les emissions per a cada unitat, campus o titulació. 

Què fem a la UPC?

Actuacions del pla

  • Adhesió al Programa d'Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya (2019).
  • Càlcul i anàlisi anual de les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle de la UPC.
  • Presentació davant el Consell de Govern de la UPC de l'inventari i les mesures de reducció.

Inventari d'emissions

Evolució desglossada en emissions directes i indirectes, des del 2019, els informes publicats i la metodologia que fem servir per calcular-la.

Consulta la petjada de carboni de la UPC

Pressupost de carboni

L'any 2025 la UPC fixarà un topall a les emissions directes que pot emetre, i el 2030 - amb la comptabilitat analítica - també per a les indirectes. Aquest pressupost de carboni que s'anirà reduint cada any marcarà l'estratègia de descarbonització, cap a una universitat neutra en carboni. 

Què pots fer tu?

Participa al programa CampusLAB

Tutoritza un TFE o assignatura com a PDI o fes el teu TFE com estudiant/a i treballa sobre millores al campus.

Consulta les ofertes del programa Campus Lab

Consulta la biblioguia

Tant si has de fer un treball en grup com si necessites documentar-te sobre emergència climàtica.

Explora la guia temàtica d'emergència climàtica