Comparteix:

Política de mobilitat sostenible de la UPC

La UPC es compromet a promoure un model de mobilitat sostenible de baix impacte ambiental, equitatiu, eficient, segur i basat en la participació, la innovació i l’orientació a l’usuari.

Accions de mobilitat en curs

Campus Nord

Taula de Mobilitat Sostenible i Accessibilitat Universal (TMSAU)

La taula està formada principalment per diferents agents interns, proveïdors, i algun membre extern.

L'objectiu de la taula de mobilitat del Campus Nord és establir els criteris bàsics que han de guiar el model de mobilitat per accedir al campus tot atenent als principis de sostenibilitat.

Campus Besòs

Taula de Mobilitat del Campus de Besòs (Contacte: EEBE.)

La taula està formada per la UPC, el bTEC, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Adrià i el Consorci del Besòs.

El seu objectiu és facilitar que el nou campus adopti el millor model de mobilitat possible des del seu inici.

Objectius

  • De baix impacte ambiental: afavorir els modes de desplaçament amb menor impacte ambiental.
  • Equitativa: accesibilitat mitjançant accions de millora de la mobilitat als Campus de la UPC.
  • Eficient: promoure modes de desplaçament que suposin un balanç social positiu.
  • Segura: promoure la pacificació del trànsit i l’existència d’itineraris segurs.

 

 

Antecedents. Disseny de plans de mobilitat sostenible

Plans de mobilitat (2009-2011)

Elaborats en el Campus Nord i Sud de Barcelona, Campus de Terrassa, Campus del Baix Llobregat i Campus de Sant Cugat. Com a síntesi del treball fet a cada campus es va elaborar un document conjunt denominat "La mobilitat sostenible i la UPC". Informe sobre aspectes globals i institucionals relacionats amb la mobilitat de la comunitat (UPC, 2011 )” .