Comparteix:

Jardineria

Bones pràctiques en la gestió del verd i la biodiversitat dels campus de la UPC.

compra-responsable_torre-girona.png

El contracte del servei de manteniment de la jardineria en els campus de la UPC inclou criteris de sostenibilitat i de gestió de la biodiversitat amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental del servei, millorar la qualitat de vida dels usuaris i potenciar la naturalització dels ecosistemes.

Criteris de sostenibilitat

 • Varietats locals en la selecció d'espècies vegetals
  En la selecció de noves espècies es prioritzaran les espècies adaptades a les condicions del clima mediterrani i resistents a la sequera i la contaminació.
 • Cap a la fertilització natural
  Es procura que la millora de les condicions físiques i químiques del sòl es faci amb l'aportació de compost o altres mitjans naturals.
 • Reducció en l'ús de tractaments químics contra plagues i malures
  Es dóna preferència als mètodes de control biològic i es redueix al màxim l'aplicació de productes biocides o fitosanitaris. L'ús del glifosat s'eliminarà com a màxim en el termini d'un any si bé hi ha campus que ja no l'utilitzen.
 • Actuacions de millora de la biodiversitat
  Gradualment s'introduiran mesures de promoció de la biodiversitat (refugis de fauna, actuacions informatives per als usuaris).