Comparteix:

Envasos

Els residus d’envasos (ampolles de plàstic, brics, llaunes, etc.) són generats per tots els membres de la comunitat universitària tot i que en els espais habilitats per menjar i beure és on es generen en majors quantitats. A la UPC generem unes 37 tones anuals de residus de fracció envasos, que es recull als contenidors grocs.

 • Paper de plata i film.
 • Embalatges i blísters de plàstic de material d’oficina.
 • Llaunes de beguda.
 • Ampolles de plàstic.
 • Brics (de sucs, de llet, menjars preparats...).
 • Safates de porexpan.
 • Bosses de plàstic.
 • Gots de plàstic.
 • Envasos buits de material d’oficina..

Dóna vida als materials. D'aquests residus n'obtenim mobiliari, nous envasos i peces metàl·liques.Envasos de menjar de plàstic d’un sol ús. Carmanyoles de menjar per emportar, gots de plàstic, pots de iogurt.

 • Tant si et portes el menjar de casa com si el compres per emportar utilitza o demana envasos reutilitzables que puguis retornar sempre que sigui possible
 • Aixafa'ls abans de dipositar-los al contenidor, facilitaràs la feina del personal de neteja i evitarem acumulacions de residus en els contenidors.
 • No llencis cap envàs amb líquids o restes de menjar, buida bé els envasos.

No et confonguis!


Càpsules de cafè d'alumini. Si no pots evitar-ne el seu ús porta-les a la deixalleria o retorna-les al proveïdor. En últim terme diposita-les a la paperera de rebuig.

Gots

De paper. Tot i que els gots de begudes calentes contenen una capa interior de plàstic en el procés de reciclatge aquest material es separa per poder reaprofitar el material de paper. Cal dipositar-los al contenidor blau.
Compostables. Fets amb materials biodegradables i compostables que es poden dipositar en el contenidor de fracció orgànica. Actualment a la UPC no es serveixen gots d’aquest material.
De paper. Si estan bruts llença'ls a la paperera de rebuig per no dificultar el procés de reciclatge.