Comparteix:

Punt UPC Recircula

Vols saber com classificar un residu? Saps de quina manera els residus reciclats es poden introduir de nou en el cicle de consum de la UPC? Accedeix a cadascuna de les fraccions i resol els teus dubtes.

N'obtemim
compost.COM SEPARAR?

N'obtemim
caixes, bosses, paper higiènic.


COM SEPARAR?

N'obtemim
mobiliari, nous envasos, peces metàl·liques.

COM SEPARAR?

No s'aprofita per fer cap nou material.

 

COM SEPARAR?

Amb el canvi guanyem tothom!

Participar en el nou model de recollida selectiva, fent el primer pas en la separació de residus, té beneficis tant ambientals com socials i contribueix a crear uns campus amb més qualitat de vida.

  • Estalviar matèries primeres: materials, aigua i energia.

  • Reduir els residus que van a l’abocador i a la incineradora.

  • Incorporar la recollida de fracció orgànica amb destí a compostatge.

  • Disminuir l’emissió de gasos amb efecte hivernacle.

  • Optimitzar el procés de gestió del servei de neteja.

  • Contribuir personal i institucionalment al compromís amb la sostenibilitat i l’economia circular.