Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Notícies / Sorteig 'Dona el teu mòbil a la ciència'

Sorteig 'Dona el teu mòbil a la ciència'

Com participar en el sorteig?

Per participar en el sorteig has de:

1- Participar en la campanya 'Dona el teu mòbil a la ciència' dipositant com a mínim 1 mòbil en desús a un dels contenidors habilitats a les consergeries i biblioteques dels centres de la UPC o en altres punts específics de recollida de la campanya.

2- Respondre el següent qüestionari: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf84VVjupGKb9Um_d1P15W1-HG97xCE6OJonefL4rWxeU4SWw/viewform?pli=1 

 

Bases del sorteig 'Dona el teu mòbil a la ciència’

Organitzador i objecte de la promoció

El Gabinet d'Innovació i Comunitat de La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb domicili social al carrer Jordi Girona, 31, de Barcelona, i amb el NIF Q-0818003F, organitza aquesta activitat de promoció anomenada Sorteig ‘Dona el teu mòbil a la ciència’ (en endavant, el sorteig), amb la finalitat de sortejar 10 lots de productes d'UPCShop per promoure hàbits més sostenibles i saludables (cada lot està compost d'1 tassa UPCSostenible, 1 cantimplora UPC, 1 llibreta ecològica UPC i 1 bossa de tela 'Canvia el món amb la UPC') i 1 val de 100 € per la llibreria Nollegiu.

 

Àmbit territorial

El Sorteig s’organitza per a tot el territori de Catalunya.

 

Àmbit temporal

La present acció promocional es portarà a terme del 9 de maig al 15 de juliol de 2022.

 

Caràcter gratuït del Sorteig

El Sorteig es durà a terme sota la modalitat de ‘sorteig gratuït’, la qual cosa vol dir que, per participar-hi, no cal abonar cap quantitat econòmica.

 

Àmbit personal

Podran participar en el Sorteig totes aquelles persones físiques, més grans de 18 anys.

 

Mecànica del concurs

La participació en el Sorteig es realitza responent el qüestionari enllaçat anteriorment.

Condicions del concurs:

  • Haver dipositat coma mínim 1 mòbil en desús a un dels contenidors habilitats a les consergeries i biblioteques dels centres de la UPC o en altres punts específics de recollida de la campanya.


Premi

Sorteig dels 10 lots:

- Es faran 10 sorteigs. Entre el 9 de maig i el 15 de juliol (dates entre les que es pot participar el sorteig) hi ha 10 setmanes. Cada sorteig es farà entre les persones que han contestat el qüestionari la mateixa setmana i compleixin les condicions a través de la plataforma random.org(obriu en una finestra nova).

Sorteig del val per la llibreria "No Llegiu":

- El val se sortejarà dia 16 de juliol entre qui compleixi les condicions del concurs i no hagi guanyat algun lot. Es farà a través de la plataforma random.org(obriu en una finestra nova).

Per entregar els premis ens posarem amb contacte amb les persones guanyadores per correu. Aquestes ens indicaran a quina Escola volen recollir el premi i nosaltres el farem arribar  a la consergeria d'aquesta per correu intern. Si els guanyadors o guanyadores no es personen a recollir el premi abans del dia 30 de setembre de 2022 s'entén que han renunciat.

 

Condicions del premi:

  • El premi no es pot bescanviar per diners en metàl·lic ni per qualsevol altra compensació.

  • UPC Sostenible es reserva el dret de declarar desert el premi en el cas que el participant premiat no compleixi els requisits esmentats en aquestes bases o que les dades facilitades pel guanyador no siguin certes.

Protecció de dades

Les dades dels participants es tractaran d'acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de dades de la Unió Europea -Reglament (UE) 2016/79 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

En participar en el sorteig, dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades personals, identificador d’Instagram, tal com es descriu en la següent taula:

Responsable del tractament

 Gabinet d'Innovació i Comunitat de la UPC

gestio.sostenible@upc.edu(obriu en una finestra nova)

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya(obriu en una finestra nova)

Finalitats del tractament

F03.19   Gestió de premis o esdeveniments similars organitzats per la Universitat(obriu en una finestra nova) .      Sorteig ‘

Mascaretes UPC i tasses UPC Sostenible

Legitimació

Consentiment(obriu en una finestra nova)

Destinataris

Amb el vostre consentiment explícit al públic en general interessat a accedir als nostres mitjans impresos o electrònics, incloent-hi Internet, per a finalitats docents, d'investigació o promoció.

Farem servir una infraestructura virtual d’acord amb un model de computació en el núvol a través d'Instagram(obriu en una finestra nova) i a l'empara de l'acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC(obriu en una finestra nova)

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.(obriu en una finestra nova) Mitjançant una sol·licitud escrita dirigida a la nostra adreça postal, plaça Eusebi Güell, 6, edifici Vèrtex, en la qual han d’indicar "Delegat de Protecció de Dades: Sorteig Mascaretes UPC i tasses UPC Sostenible" i a la qual ha d’adjuntar una fotocòpia d’un document que permeti acreditar-ne la identitat.

Termini de conservació

Les dades seran cancel·lades una vegada finalitzat tot el procés del sorteig.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

 

Cessió de drets

Pel simple fet de participar en el Sorteig, els participants consenten expressament que UPC Sostenible en qualitat d’organitzadora, pugui utilitzar fotos per informar i fer públic el resultat del Sorteig, així com per a fins publicitaris, sense cap limitació territorial ni temporal, i sense que es generi cap remuneració o qualsevol altre dret a favor del participant.

Els participants accepten que, si guanyen el Sorteig, en el moment del lliurament del premi, se’ls pugui fotografiar, llevat que el guanyador sigui menor d’edat que caldrà el consentiment previ del seu pare, mare o tutors. El guanyador cedirà, de manera gratuïta, els drets d’imatge per difondre la fotografia a través de les xarxes socials d'UPC Sostenible i de la pàgina web d'UPC Sostenible: https://sostenible.upc.edu/ca.

En el cas que alguna altra persona es vulgui fotografiar amb el guanyador caldrà que abans de fotografiar-se presti el seu consentiment per escrit, signat i el lliuri al Servei de Comunicació. Al seu consentiment també haurà d'indicar que cedeix, de manera gratuïta, els drets d'imatge per difondre la fotografia a través de les xarxes socials d'UPC Sostenible i de la pàgina Web d'UPC Sostenible. En el cas que siguin menors d'edat caldrà el consentiment previ del seu pare, mare o tutor.

 

Reserves i limitacions

Els organitzadors del Sorteig es reserven el dret a:

  • Revisar falsificacions, usuaris ficticis, bots, sistemes d’automatització, entre d’altres. Al mateix temps, també es revisaran aquells comptes no legítims i creats expressament per al concurs.

  • Descartar aquells participants que impedeixin el bon funcionament del Sorteig, així com aquells que no reuneixin les condicions o requisits per participar-hi o no acceptin aquestes bases i condicions.

  • Eliminar del Sorteig aquells comentaris que no estiguin vinculats al Sorteig, així com les que no compleixin el que estableixen aquestes bases.

Està completament prohibit fer comentaris desqualificadors sobre els comentaris dels participants.

 

Acceptació de les bases

La participació en el Sorteig suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases i el compromís de portar-les a terme.

Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldran els criteris dels organitzadors.