Comparteix:

pdi.cap

Troba reptes reals pels teus TFG/TFM treballant sobre la millora de la sostenibilitat dels campus de la UPC.

El programa CampusLAB t'ofereix reptes de les actuacions del pla UPC sostenible que treballaràs amb l'estudiantat i el personal tècnic de suport assignat seguint un protocol i un calendari de treball acordats. El programa inclou trobades periòdiques per compartir els aprenentatges, participació de les biblioteques de cada campus i reconeixement dels resultats en forma de premis.

Avantatges

  • L'estudiantat accedirà a dades reals sobre infraestructures i processos dels campus
  • Els resultats esperats del repte es pacten abans entre el personal tècnic, el PDI i l'estudiantat.
  • Milloraràs els campus de la UPC treballant la competència de sostenibilitat.

Compromisos

Per on començo?

  • Mira si alguna de les ofertes CampusLab s'ajusta al teu àmbit de coneixement pel TFG, TFM o treball d'assignatura.

  • Escriu-nos a  per mostrar el teu interès pel repte o per una idea que hi té a veure.

  • Ens trobarem per trobar l'encaix entre l'objectiu del TFE, l'actuació de UPC sostenible i el personal tècnic de gestió .

  • Un cop acordat publica la oferta a la teva escola perquè l'estudiant/a pugui fer el registre i la matrícula posterior.

  • Amb el suport de les biblioteques acompanyarem l'estudiantat en el seu procés d'obtenció de dades pel projecte.

  • El mes de març ens trobarem totes les persones implicades a la Jornada anual CampuLAB per compartir coneixement.