Comparteix:

Ús i compra responsable

Bones pràctiques en la gestió del verd i la biodiversitat dels campus de la UPC.
Bones pràctiques per afavorir la salut laboral i la reducció de l’impacte ambiental.
Bones pràctiques per afavorir la reducció i el control de les emissions de CO₂ generades pel servei