Comparteix:

Residus de laboratori

Als laboratoris i tallers de la UPC es generen una gran varietat de residus perillosos. Per tal de gestionar-los correctament consulta els diferents passos del procediment que cal fer, des del moment en què es generen fins que són retirats per l’empresa adjudicatària del servei de recollida, transport i tractament de residus tòxics i perillosos a la UPC.