Participa a l'enquesta europea de residus

Participa a l'enquesta europea de residus

 

Enquesta sobre els hàbits i percepecions de la ciutadania europea

En el marc d'un projecte europeu sobre residus, diferents autoritats públiques desitgen conèixer més a fons l'opinió i l'actitud dels europeus en temes de prevenció de residus, reutilització i reciclatge. Amb aquest objectiu es convida a participar a tothom interessat en aquesta tema a donar la seva opinió a través d'un breu qüestionari.