Treballs finalistes de la UPC als Premis de promoció de la salut de la Xarxa US.Cat

Treballs finalistes de la UPC als Premis de promoció de la salut de la Xarxa US.Cat

En aquesta edició s’han presentat un total de 22 treballs desenvolupats a la UPC, 15 de TFG i 7 de TFM, orientats a la millora del benestar i la promoció de la salut. Els treballs aborden temàtiques tan diverses com el disseny de tecnologies de suport a la rehabilitació, l’enginyeria de materials amb aplicacions biomèdiques, la promoció de la salut visual o l’ús de tecnologies multimèdia aplicades a la millora de la qualitat de vida.

En la modalitat TFG el treball seleccionat ha estat “Disseny i implementació d’una Plataforma 3D d’ajudes funcionals per a la vida diària”  de Teresa Garolera Creus, titulada del Grau Enginyeria en Tecnologies Industrials. El treball creació de solucions personalitzades i accessibles. El Jurat ha destacat el seu caràcter innovador valorant la seva aportació al treball interdisciplinari entre especialistes i usuaris, mitjançant solucions personalitzades de disseny i creació d’Ajudes Funcionals que contribueixen a reduir les limitacions motores. El treball, amb un elevat potencial de transferència, ofereix una proposta de valor per a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades per aquest tipus de malalties.

En la modalitat TFM el treball seleccionat ha estat Development of a Serious Game as a Tool to Improve Speech and Languaged’Ernest Reyner, titulat del màster en Neuroenginyeria i Rehabilitació de la UPC. El treball desenvolupa una eina per a la millora de la rehabilitació de la parla en persones que han patit un accident neurològic mitjançant el reconeixement del llenguatge i estratègies de gamificació utilitzant dispositius mòbils. El Jurat ha destacat l’alt interès de la temàtica del treball i el seu abordatge interdisciplinari amb institucions especialistes. També n’han destacat l’ús d’una metodologia innovadora i el seu impacte social amb una mirada inclusiva davant una problemàtica mèdica i social creixent. 

La convocatòria és una iniciativa de la xarxa catalana d’universitats saludables (Xarxa US.Cat) de la qual la UPC en forma part, amb l’objectiu de reconèixer els millors treballs universitaris que apliquin la perspectiva de la promoció de la salut en relació amb l’ODS 3. 

El Jurat que ha seleccionat els treballs finalistes per part de la UPC ha estat format per Beatriz Giraldo, PDI de departament d'Enginyeria de Sistemes, automàtica i informàtica industrial; Daniel López Codina, PDI del departament de física; i Aurora Torrents i Gómez, Degana de la FOOT i PDI del departament d’Òptica i Optometria. Aurora Torrents ha estat també la persona designada per part de la UPC per participar en la Comissió de selecció  de la Xarxa US.Cat que triarà els sis treballs guanyadors d’entre tots els treballs finalistes.


Els Premis es lliuraran el 18 de desembre en un acte a la Universitat de Barcelona.