Comparteix:

Gestió de les instal·lacions i eficiència energètica

El Real Decret Llei 14/2022 fixa les condicions higrotèrmiques en recintes habitables

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat, en el marc del Programa d'emergència energètica, diferents mesures en l'àmbit de la gestió dels edificis.

Sistemes de calefacció i climatització

 • 19ºC.
  Temperatura màxima dels espais calefactats.
  Humitat relativa: 30-70%

 • 27ºC.
  Temperatura mínima dels espais refrigerats.
  Humitat relativa: 30-70%

Subministrament elèctric i de gas dels edificis

 • entre les 22 i les 7h.
  Els dies laborables no hi haurà subministrament.

 • 24h.
  Subministrament tancat en caps de setmana, festius i períodes de tancament.

Aquestes mesures s'implementaran de forma progressiva, tenint en compte les necessitats de cada tipus d'instal·lacions.

Per cada grau de temperatura -fred o calor- que deixem de produir estalviem un 8% de l'energia.

Ús dels espais

 • Agrupació de l'activitat en espais situats en edificis o sectoritzacions d'instal·lació que estiguin en funcionament. S'evitarà l'acondicionament lumínic o tèrmic d'espais amb baixa intensitat d'ús i es tendirà a l'agrupació de recursos per tal de garantir el servei amb el mínim consum energètic possible.
 • Coordinació i agrupació de la docència a nivell de centre i de campus, per tal d'evitar períodes de baixa ocupació.
 • Es recomana a les escoles i facultats la concentració de la docència en períodes i/o franges horàries on les temperatures no siguin extremes. Evitar a l'estiu els exàmens entre 12 i 16h. Concentrar els exàmens a l'hivern entre 11 i 17h.

Quan no estem a la UPC (caps de setmana, vacances o nits)

els edificis segueixen consumint energia, aquest consum representa un 32% del consum total de la Universitat