Consum i despesa d'energia a la UPC

La UPC té un consum anual de 45.000 MWh i una despesa de 4,2 M€ en subministraments, s’estima que el 2023 aquesta despesa pot arribar als 16M€.

L’estalvi energètic, juntament amb l’optimització de la compra i l’augment de l’autoconsum d’energia renovable són clau per reduir l’impacte energètic de la universitat.

Subministraments energètics

El consum d'energia es redueix un 18,70% durant els primers 8 mesos de 2023.

La despesa augmenta un 55% però s'evita un sobrecost aproximat d'1M€ degut a les mesures d'estalvi

Consulta les dades dels subministraments d'electricitat, gas i districlima utilitzant els comandaments de la taula:

Informe de seguiment dels consums d'energia i aigua

Informe del període gener - agost de 2023.

Servei d'Infraestructures, novembre de 2023

Electricitat

Durant el 2023 el preu de l'electricitat ha augmentat un 175%.

Durant el període gener - agost de 2023 el consum d'electricitat s'ha reduït un 5,51% respecte el 2022 i un 13,13% respecte la mitjana 18-19.

Per contra, la despesa ha augmentat un 71,26% respecte el 2022 i un 24% respecte la mitjana 18-19. Passant de 1,8 M€ el 2022 a 3,16M€ el mateix període de 2023. Les mesures d'estalvi han evitat un sobrecost aproximat de 184.000€.

Gas

El preu del gas durant el 2023 ha augmentat un 295,04%.

Durant el període gener - agost de 2023 el consum de gas s'ha reduït un 39,82% respecte el 2022 i un 45,91% respecte la mitjana 18-19.

Per contra, la despesa ha augmentat un 73,01% respecte el 2022 i un 51,87% respecte la mitjana 18-19. Passant de 0,45M € el 2022 a 0,78M€ el mateix període de 2023. Les mesures d'estalvi han evitat un sobrecost aproximat de 0,5M€.

 

Districlima (xarxa de districte de calor i fred)

El subministrament de fred i calor dels edificis del Campus Diagonal Besòs el du a terme l'empresa Districlima, que té la concessió de la xarxa de calor i fred d'aquesta zona de Barcelona.

Durant el període gener - agost de 2023 el consum de districlima s'ha reduït un 31,47% respecte el 2022 i un 34,67% respecte la mitjana 18-19.

Per contra, la despesa s'ha reduït un 8,39% respecte el 2022 i ha augmentat un 48,70% respecte la mitjana 18-19. Passant de 0,59M € el 2022 a 0,55M€ el mateix període de 2023. Les mesures d'estalvi han evitat un sobrecost aproximat de 0,25M€.

Informe SIRENA 2022
Avaluació anual del consum d'energia i aigua de la UPC.

imatge icona sabies que...


Sabies que...

La UPC contracta l’energia de forma consorciada juntament amb totes les universitats catalanes i centres de recerca, a través del CSUC. Aquest treball col·laboratiu ha permès innovar en la contractació i evitar un sobrecost de 5,5 M€ a la UPC durant el 2022.


Sabies que...

Pots consulta l'evolució dels consums i la producció d'energia renovable mitjançant el Sistema d'Informació dels Recursos Energètics i l'Aigua.

Evolució dels preus de l'energia

Consulta les dades dels subministraments d'electricitat, gas i districlima utilitzant els comandaments de la taula:

 Preus dels subministraments d'energia i aigua a la UPC.