Comparteix:

CS09. Guia de recursos i serveis de sostenibilitat per a l’estudiantat de la UPC

Campus saludable. Identificar recursos i serveis de sostenibilitat i economia circular disponibles dins i fora de la universitat que facilitin l’acollida de l’estudiantat en la seva entrada a la universitat, tant en l’accés a un grau, màster, o doctorat, com orientats a estudiants de mobilitat internacional. Aportar propostes de serveis actualment no existents i que seria necessari desenvolupar.

Quan un estudiant arriba a la UPC pot experimentar dificultats a l’hora de practicar hàbits sostenibles en la vida universitària quotidiana. Des d’UPC Sostenible es procuren revertir les incoherències i barreres existents incrementant els recursos i serveis amb perspectiva de sostenibilitat que s’ofereixen. Amb aquesta iniciativa es pretén fer arribar a l’estudiantat de la UPC informació útil que permeti ajudar-lo a transitar cap a hàbits més sostenibles aprofitant els recursos que ofereix la mateixa universitat (servei de got reutilitzable, biblioteca de les coses, punts de reparació de bicis, fonts d’aigua, així com activitats i tallers relacionats), així com altres recursos i serveis de l’entorn amb enfocament sostenible i social (accés a serveis de mobilitat més sostenibles, entitats d’economia social on adquirir productes de segona mà, accés a borsa d’habitatge compartit, o altres).u.

Tasques a desenvolupar

  • Identificar recursos i serveis de sostenibilitat i economia circular disponibles dins i fora de la universita
  • Fer un primer prototip de guia de recrursos i serveis
  • Validar-la amb una mostra d'estudiantat tant local com d'intercanvi. 

Recursos tècnics associats a l'oferta

  • Explicació per part del tècnic/a dels serveis actuals i a mig termini en el marc del Pla UPC sostenible Campus 2030.
  • Accés a les delegacions d'estudiants per fer proves de concepte

Treballs en curs o defensats

No es disposa de referències anteriors de projectes CampusLab en aquest àmbit.

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema o treballar-ho a una assignatura? Escriu-nos i et contactarem!