Comparteix:

TE05. Indicadors de consum energètic de la UPC

Transició energètica: el SIRENA (Sistema d'informació dels recursos energètics i l'aigua) ens permet tenir dades horàries dels principals subministraments dels edifiics de la Universitat, així com la qualitat de l'aire interior. Aquest TFE treballarà la recollida, anàlisi i explotació de dades, la definició d'indicadors que siguin útils per a la comunitat i la seva implementació en els diferents canals.

L'objectiu d'aquest TFE és establir un sistema d'indicadors a partir de la plataforma SIRENA que serveixi per a millorar la gestió dels edificis i la conscienciació de la comunitat universitària. SIRENA és el sistema de monitorització integral que recull la informació de més de 250 analitzadors que recullen les dades de consum d'electricitat, gas, aigua i també paràmetres de qualitat ambiental (CO2, Temperatura i Humitat). Aquest sistema actualment està basat amb el sistema de monitoratge desenvolupat per l'empresa DEXMA i el repte és elaborar una proposta de visualització d'indicadors del SIRENA en els diferents canals de què disposa la UPC: pàgines web de la universitat, pantalles dels centres, xarxes socials...

Tasques a desenvolupar

 • Estudiar els indicadors de consum energètic i de qualitat ambiental més significatius dels edificis.
 • Avaluar les millors estratègies de comunicació i informació en funció dels diferents perfils d'usuaris (manteniment, direcció de centre, alumnat...).
 • Elaborar una proposta de gestió del SIRENA a partir dels diferents panells de control i la seua implementació en els diferents canals de què disposa la UPC: pàgines web de la universitat, pantalles dels centres, xarxes socials...

Recursos tècnics associats a l'oferta

 • Accés obert al SIRENA. 
 • Contacte amb l'empresa desenvolupadora. 
 • Contacte amb usuaris tipus per avaluar les seues necessitats.

Referències

 • Programa d'emergència energètica UPC: https://sostenible.upc.edu/ca/energia/emergencia-energetica
 • Seguiment del consum i la despesa: https://sostenible.upc.edu/ca/energia/emergencia-energetica/evolucio-del-consum-denergia-a-la-upc -
 • SIRENA: upc.edu/sirena
 • DEXMA: https://www.dexma.com/
 

Treballs en curs o defensats

 • Estudiant: Fermin Ruana Jornet
 • PDI: Alba Ruiz de Alegria
 • Tècnic/a de gestió: josep.manel.sabate@upc.edu

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema o treballar-ho a una assignatura? Escriu-nos i et contactarem!