Comparteix:

TE04. Estalvi energètic en els laboratoris de la UPC

Transició energètica: Els laboratoris de recerca i docència són fonamentals per a l'activitat acadèmica de la universitat, conèixer el consum energètic dels diferents equips i proposar accions de millora de la seva gestió és una prioritat en l'actual context d'emergència energètica i climàtica i és l'objectiu d'aquest repte CampusLAB en col·laboració amb el personal tècnic dels campus.

Els laboratoris de recerca i docència són fonamentals per a l'activitat acadèmica de la universitat i sovint s'han deixat de banda a l'hora d'entendre el consum energètic de la UPC. Forns, assecadores, servidors, bombes, refrigeradores, premses, canals... són equipaments que consumeixen força energia i que sovint estan encesos de manera permanent. L'objectiu del TFE és fer un seguiment del consum d'electricitat als laboratoris de la UPC, tant de recerca com docents, tenint en compte les actuacions que ja s'han dut a terme en el marc del Programa d'emergència energètica i els POE. 

Tasques a desenvolupar

 • Seguiment del consum d'energia als laboratoris de la UPC. 
 • Estudi dels principals equipaments, seguiment de l'ús i el consum energètic. 
 • Avaluació de les actuacions que es duen a terme en l'àmbit de la millora energètica. 
 • Proposta d'actuacions als laboratoris.

Recursos tècnics associats a l'oferta

 • Dades de facturació i consum dels edificis. 
 • Eines per al monitoratge d'aparells i equips de laboratori. 
 • Informació actualitzada sobre l'estat de les instal·lacions i les millores que s'han dut a terme. 
 • Reunions amb els tècnics de laboratori.

Referències

 • Programa d'emergència energètica UPC: https://sostenible.upc.edu/ca/energia/emergencia-energetica
 • Seguiment del consum i la despesa: https://sostenible.upc.edu/ca/energia/emergencia-energetica/evolucio-del-consum-denergia-a-la-upc -
 • SIRENA: upc.edu/sirena 
 • Certificació energètica dels edificis: https://sostenible.upc.edu/ca/energia/avaluacio-energetica
 

Treballs en curs o defensats

Avaluació energètica dels laboratoris de l'EPSEM

 • Estudiant: pol.rodriguez.lorenzo@estudiantat.upc.edu
 • PDI: jose.juan.de.felipe@upc.edu
 • Tècnic de gestió: xavier.ruiz@upc.edu

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema o treballar-ho a una assignatura? Escriu-nos i et contactarem!