Comparteix:

TE03. Seguiment i anàlisi del consum d'electricitat dels edificis de la UPC

Transició energètica: Durant el primer trimestre de 2023, el consum d'energia de la UPC s'ha reduït 22% gràcies a les mesures del Programa d'emergència energètica impulsades pels grups de treball POE de cada edifici de la UPC i la monitorització del consum energètic i de Temperatura. En aquest treball s'aprofundirà en l'impacte de les actuaciones realitzades i la proposta de més millores.

L'objectiu del TFE és fer el seguiment i l'avaluació del consum energètic als edificis de la UPC, així com elaborar propostes de millora, tenint en compte les actuacions que s'han dut a terme en el marc del Programa d'emergència energètica i els POE. L’any 2021, la despesa en electricitat va ser de 3 M€, s’estima que a partir del 2023 pot situar-se entre els 7 i els 11M€. Durant el primer semestre de 2022 (gener-juliol), la despesa en el subministrament elèctric va ser un 26,61% inferior a la de 2019 i un 11% inferior que al 2021. El consum d’electricitat s’ha reduït un un 6,68% respecte 2019, per contra, ha crescut un 5,48% respecte 2021. Es treballarà amb les dades subministrades per la plataforma SIRENA.upc.edu analitzant els resultats i les actuacions per a cada edifici de la UPC i proposant millores de reducció de consum i emissions de CO2

Tasques a desenvolupar

 • Seguiment del consum de gas als diferents edificis de la UPC.
 • Avaluació de les consignes de temperatura i gestió. 

Recursos tècnics associats a l'oferta

 

Treballs en curs o defensats

Estudi de l'impacte de les mesures preses per la UPC per reduir el consum energètic dels seus edificis.

 • Estudiant: joan.perello.barcelo@upc.edu
 • PDI: katia.gaspar@upc.edu
 • Tècnic/a de gestió: josep.manel.sabate@upc.edu

Estudi del consum energètic a l'ETSEIB

 • Estudiant: Enric Marcos Ferrer
 • PDI:  roberto.villafafila@upc.edu
 • Tècnic/a de gestió: josep.manel.sabate@upc.edu

Explotando datos del sistema SIRENA-UPC

 • Estudiant: Claudia Lleida Herrera
 • PDI:  manuel.moreno.eguilaz@upc.edu
 • Tècnic/a de gestió: josep.manel.sabate@upc.edu

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema o treballar-ho a una assignatura? Escriu-nos i et contactarem!