Comparteix:

TE08. Millora dels sistemes d'il·luminació

Transició energètica: S'estima que un 30% del consum energètic dels edificis es deu a la il·luminació. Els propers anys cal renovar la il·luminació de tots els edificis de la UPC amb tecnologia LED i sistemes de control que millorin la seva eficiència.

La UPC té 500.000 metres quadrats d'edificis, alguns amb més de 150 anys de vida. La reducció del consum i d'emissions de CO2 és un objectiu de la UPC i aquest repte té com a objectiu estudiar els sistemes d'il·luminació i control tenint sempre en compte la normativa de la UPC relacionada amb la qualitat de la llum, la eficiència energètica, així com fer un pla d'inversions i establir prioritats de l'actuació

Tasques a desenvolupar

 • Seguiment del consum energètic dels edificis.
 • Estudi dels sistemes d'il·luminació de l'edifici.
 • Valoració de diferents opcions de millora dels sistemes de climatització a nivell energètic, econòmic i ambiental. 
 • Elaboració del projecte d'instal·lació d'un nou sistema de climatització.

Recursos tècnics associats a l'oferta

 • Informació sobre l'estat dels diferents sistemes. 
 • Informació sobre la gestió dels sistemes. 
 • Interlocució amb els caps de manteniment. 
 • Interlocució amb els usuaris per a identificar necessitats.
 

Treballs en curs o defensats

Comparación del ciclo de vida entre lámparas LED y fluorescentes: aula edificio Segarra ETSAB (2023)

 • Estudiant: José Sebastian Hoyos Pineda
 • PDI: adrian.muros@upc.edu
 • Tècnic/a de gestió: -

Análisis del cambio en el sistema de iluminación en diferentes espacios de la ETSEIB y la BRGF (2021)

 • Estudiant: Francesc Ros Gómez
 • PDI: roberto.villafafila@upc.edu
 • Tècnic/a de gestió: -

Estudi de la millora energètica del sistema d’il·luminació de la Biblioteca del Campus UPC de Terrassa (2020)

 • Estudiant: Adrià Anglada Raguer
 • PDI: marcel.macarulla@upc.edu
 • Tècnic/a de gestió: -

Diseño de una calculadora de la eficiencia energética en la iluminación LED en un campus UPC (2012)

 • Estudiant: Victoria Rodríguez Morales
 • PDI: jordi.mazon@upc.edu
 • Tècnic/a de gestió: -

 Sistemas de control de iluminación en la arquitectura y su comportamiento energético (2011) 

 • Estudiant: Urtza Uriarte Otazua
 • PDI: helena.coch@upc.edu
 • Tècnic/a de gestió: -

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema o treballar-ho a una assignatura? Escriu-nos i et contactarem!