Comparteix:

CS08. Aparcament segur de bicicletes [Català/English]

Campus saludable. Disseny d'un sistema d'aparcament segur per a bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal als campus de la UPC, a partir de l’anàlisi dels patrons de mobilitat i les singularitats de diferents campus.

English version - Read this thesis proposal in English.

El Pla Campus UPC Sostenible té per objectiu que el 2025 el 60% de la comunitat es desplaci a peu, en bicicleta o transport públic per accedir als campus de la UPC. Una de les estratègies per facilitar els desplaçaments en bicicleta versa al voltant de disposar de sistemes d'aparcament segur per aquests vehicles així com de polítiques que incentivin econòmicament els desplaçaments en aquest mitjà.

La proposta de TFE té per objectius mapejar la infraestructura actual d'aparcament per a bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal, i elaborar una proposta d'aparcament segur de bicicletes per als campus de la UPC. El treball ha d'incloure el dimensionament, ubicació i tipologia, l'adaptació a sistemes de mobilitat mecànics i elèctrics i la definició d'una proposta d'ús del servei.

Tasques a desenvolupar 

  • Anàlisi de l'aparcament existent (tipologia, ubicació, etc.).
  • Estudi de tipologies d’aparcament que s’adeqüin a les especificitats dels diferents campus i de la tipologia de vehicles.
  • Dimensionament de la inversió.
  • Model d’integració i gestió amb els sistemes d’informació UPC.

Recursos associats a l'oferta

  • Inventari d'aparcaments de bicicleta dels campus UPC.
  • Plànols dels campus de la UPC.
  • Contacte amb el servei d'infraestructures de la UPC per analitzar la viabilitat tècnica del projecte.
  • Dades de procedència de l'estudiantat.
  • Dades de l'enquesta de mobilitat de la UPC.
  • Política de mobilitat sostenible de la UPC (2015) 

Treballs en curs o defensats

 

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema? Escriu-nos i et contactarem