Comparteix:

CS06. Estudi d’accessibilitat ciclable i caminable als campus UPC [Català/English]

Campus saludable. Anàlisi quantitativa i qualitativa dels accessos als campus en bicicleta i caminant mitjançant sistemes de geoinformació, amb la corresponent detecció de potencials i proposta de recomanacions.

English version - Read this thesis proposal in English.

A la UPC, la mobilitat obligada contribueix en un 65% al total d’emissions anuals. Els compromisos de sostenibilitat de la Universitat generen la necessitat de transitar cap a una mobilitat sostenible. Anar a peu o en bicicleta per desplaçar-se als campus universitaris pot constituir una solució eficient, viable i de gran impacte. Aquesta tesi consisteix a fer una anàlisi exhaustiva d’accessibilitat a peu i en bicicleta dels campus UPC, utilitzant eines de geoinformació (QGIS). Per fer-ho, cal partir de la selecció d’indicadors que permetin mesurar la qualitat i la quantitat de la infraestructura ciclista i caminable del context urbà dels campus. Aquest projecte contribueix a la iniciativa CampusLab, que posa en pràctica el concepte de la universitat com un context ideal per implementar proves pilot i avaluar actuacions ambicioses en un entorn real.

Tasques a desenvolupar 

 • Determinar els indicadors per mesurar la quantitat i qualitat de la infraestructura ciclista i caminable del context urbà.
 • Seleccionar determinats campus UPC com a casos d'estudi.
 • Analitzar el nivell de servei dels accessos als campus en bicicleta i caminant, mitjançant eines d'informació geolocalitzada. 
 • Identificar fortaleses i potencials dels quals se'n puguin extreure recomanacions per millorar l'accessibilitat als campus UPC en bicicleta i caminant.
 • Dur a terme una enquesta de percepció als usuaris (Stated Preference Survey), si escau.
 • Caracteritzar la relació entre el nivell de "ciclabilitat" i "caminabilitat" i la quota modal d'accés al campus.

Recursos associats a l'oferta

 • Informació dels campus UPC i el seu entorn geogràfic i urbà.
 • Plànols de situació i planta dels campus UPC.
 • Recursos i eines per dur a terme l'anàlisi amb el programari QGIS.
 • Dades de l’enquesta de mobilitat de la UPC i dades de procedència de l’estudiantat per campus.
 • Política de mobilitat sostenible de la UPC (2015) 

Treballs en curs o defensats

 

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema? Escriu-nos i et contactarem