Comparteix:

CR01. Anàlisi de la reducció de plàstics a la restauració de la UPC [NOU REPTE]

Consum responsable. El curs 23-24 es posaran en marxa diferents mesures per reduir el consum de plàstics d'un sol ús en els bars de la UPC. El treball consistirà en quantificar la reducció de residus i analitzar la posada en marxa d'aquestes mesures, el nivell de compliment de les normatives i el grau d'acceptació de les mesures implantades per part de la comunitat universitària.

La proposta de TFE té per objectiu analitzar l'impacte de les mesures de reducció de plàstics a les concessions de bar de la UPC aprovades en l'Acord de Consell de Govern per a la reducció de consum d'envasos i elements plàstics d'un sol ús a la UPC (2019). Està previst incorporar sistemes de reutilització, penalitzacions econòmiques per l'ús d'envasos d'un sol ús i substitució de productes amb menor impacte ambiental. El treball analitzarà l'adequació de les mesures a la Llei de residus per a una economia circular (7/2022) i al Reial Decret d'envasos i residus d'envasos (1055/2022) que estableixen objectius quantitatius i mesures específiques així com l'acceptació de les mateixes per la comunitat universitària. 

Tasques a desenvolupar

  • Anàlisi del grau d'implantació de les mesures de reducció d'envasos.
  • Quantificació de la reducció d'envasos des de la implementació de les mesures.
  • Adequació de les mesures a les normatives vigents.
  • Impacte de les mesures en la percepció de la comunitat.

Recursos tècnics associats a l'oferta

 

Treballs en curs o defensats

No es disposa de referències anteriors de projectes CampusLab en aquest àmbit.

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema o treballar-ho a una assignatura? Escriu-nos i et contactarem!