Comparteix:

calendari

Data Què farem
Octubre Publicació dels reptes del curs.
Novembre Manifestació d'interès per part del PDI, PTGAS o Estudiantat a UPCsostenible i biblioteques.
Desembre/Gener PDI publica les ofertes als seus campus, estudiantat fa registre.
Febrer Matrícula TFE i inici desenvolupament TFE
Març-Maig Reunions periòdiques entre les parts.
Juny Jornada CampusLAB. 
Juliol Defensa TFE
Setembre Publicació del treball en obert a UPCommons.

Reptes CampusLAB 2023 - 2024 (Formulari de contacte a cada repte)