Comparteix:

CS03. Qualitat de l'aire i temperatures interiors de la UPC

Campus saludable. La UPC disposa de 750 sondes per a la mesura de la concentració de CO2, temperatura i humitat. A partir d'aquestes dades es poden detectar necessitats de millora en la renovació de l'aire o la climatització d'aules, biblioteques o espais de treball.

La COVID-19 es va posar de relleu la importància de la bona ventilació i la necessitat de complir els paràmetres establerts pel RITE en matèria de qualitat de l'aire interior, fent el seguiment de la concentració de CO2. Alhora, juntament a les polítiques d'estalvi energètic i les consignes de temperatura establertes, així com l'augment de la temperatura que està provocant el canvi climàtic, la UPC duu a terme un anàlisi exhaustiu de les temperatures interiors dels diferents espais, tant a l'hivern com a l'estiu, per tal de detectar necessitats de millora i programar les inversions necessàries.

Tasques a desenvolupar

  • Seguiment de la concentració del CO2 dels espais de la UPC.
  • Seguiment de les temperatures.
  • Establiment de patrons en funció de l'orientació, l'ocupació o el tipus d'edifici. 
  • Proposta d'actuacions.

Recursos tècnics associats a l'oferta

  • Dades de monitorització al SIRENA
  • Informes del Servei d'Infraestructures
  • Normativa d'aplicació.
  • Plànols dels edificis i informació sobre els sistemes de climatització i renovació d'aire existents.
 

Treballs en curs o defensats

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema o treballar-ho a una assignatura? Escriu-nos i et contactarem!