Comparteix:

CS05. Estudi del benestar emocional de l'estudiantat de les escoles UPC

Campus saludable. Els darrers anys s'ha disparat el nombre de casos d'estudiants que demanen suport al servei d'inclusió i orientació de la UPC. Aquest repte vol analitzar els resultats fins ara i proposar actuacions per millorar l'estat emocional de la comunitat UPC.

Analitzar els diferents factors que determinen un malestar emocional de l'estudiantat en un centre docent a partir de dades recollides d'enquestes i del serveu d'inclusió i orientació, amb l'objectiu de cercar propostes d'abordatge per millorar el benestar emocional de la comunitat.

Tasques a desenvolupar 

  • Anàlisi dels resultats de l'enquesta de benestar emocional feta el 2022 a totes les universitats catalanes. 
  • Proposta de noves enquestes adaptades a cada campus o estudis prèvia aprovació del comitè d'ètica de la UPC
  • Disseny d'apps per fer autodiagnosi de l'estat emocional
  • Millora de la relació entre col·lectius mitjançant la definició d'espais o activitats comunes. 
  • Protocols de disseny d'ATENEA per millorar la gestió del temps i per incloure NEEE.
  • Desenvolupar eines de gestió del temps per ajudar l'estudiantat a organitzar-se

Recursos associats a l'oferta

  • Memòria del Servei d'Orientació Psicològica de la UPC
  • Resultats d'enquestes de l'estat de benestar emocional de la UPC
  • Històric d'activitats i resultats del servei d'inclusió de la UPC.

 

Treballs en curs o defensats

En aquest moment no hi ha cap treball sobre aquesta temàtica. 

 

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema? Escriu-nos i et contactarem