Comparteix:

CS04. Veure i sentir la biodiversitat dels campus [NOU REPTE]

Campus saludable. Desenvolupar o adaptar eines telemàtiques (càmera, sensors, transmissió, bateria...) per fer observació, seguiment i divulgació de la fauna dels campus tant com a eina d'aprenentatge de xarxes i sensors com per divulgar la biodiversitats en directe a les escoles de primària i secundària.

Aplicar eines telemàtiques combinades amb càmeres i sensors és una de les maneres més eficients per fer arribar la natura a casa o a la classe. També ho és pel repte tecnològic que suposa en termes de connexió, bateria, emmagatzemament del senyal, latència, visibilitat en condicions extremes... Estudiar les diferents alternatives tecnològiques i possibles ubicacions en els campus per observar, fer inventari i seguiment d'espècies i divulgar la biodiversitat dels campus a escoles de primària i secundària, incloent materials tècnics i biològics és l'objectiu d'aquesta proposta.

Tasques a desenvolupar

  • Identificar punts d'interès per a l'observació de la biodiversitat i triar una o més ubicacions per fer el prototip.
  • Analitzar tecnologia existent per a l'observació remota de fauna i triar les més adients per a la ubicació escollida.
  • Fer proposta de materials i connexió en directe amb la web UPC sostenible com a eina pedagògica per primària i secundària.

Recursos tècnics associats a l'oferta

  • Explicació del pla de biodiversitat de la UPC.
  • Consultes al personal tècnic de biodiversitat de la UPC sobre diferents ubicacions i biodiversitat observada. 
 

Treballs en curs o defensats

 No es disposa de referències anteriors de projectes CampusLab en aquest àmbit.

 

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema o treballar-ho a una assignatura? Escriu-nos i et contactarem!