Comparteix:

CS01. Guia de gestió del verd dels campus de la UPC [NOU REPTE]

Campus saludable. El pla UPC Sostenible recull que el 2030 s'hauran protegit i posat en valor els espais naturals i de biodiversitat dels campus i s’haurà ampliat la superfície renaturalitzada. Per tal d'avançar en aquest repte cal assentar les bases dels criteris de disseny, gestió i manteniment del verd dels campus. La proposta consisteix en elaborar una guia de gestió del verd d'un o més campus de la UPC.

L'elaboració d'una guia de gestió del verd urbà té per objectiu integrar en el model de jardineria dels campus criteris de disseny, gestió i manteniment orientats a l'adaptació climàtica, la promoció de la biodiversitat i el benestar de la comunitat. Partint de la Guia per a la gestió del verd urbà s'articularà una proposta centrada en un o més campus que inclourà la definició d'una metodologia per inventariar els elements de verd urbà del campus, una proposta de pla de gestió del verd i l'elaboració de fitxes de gestió sobre el manteniment específic dels diferents elements o zones de manteniment. Això permetrà integrar millor aquests criteris en el seguiment del servei de jardineria de la universitat i en les accions de promoció de la biodiversitat i facilitar l’accés de la comunitat a entorns més renaturalitzats. 

Tasques a fer

  • Definició d'una metodologia per inventariar elements de verd als campus.
  • Elaboració d'un pla de tasques de manteniment del verd amb criteris de biodiversitat.
  • Identificació de criteris de disseny per fer una jardineria més adaptada climàticament.

Recursos associats a l'oferta

  • Història i futur del Pla de biodiversitat de la UPC 
  • Guia per a la gestió del verd urbà 
  • Accés a les dades i mapes per part del servei d'infraestructures de la UPC
  • Plànols dels campus UPC amb identificació de les zones verdes i identificació parcial d'algunes espècies vegetals.
  • Contacte amb el servei de jardineria de la UPC.
  • Accés a programari d'informació geogràfica que es fa servir a la web UPC 

 

Treballs en curs o defensats

  • Aquest és un camp d'actuació nou

 

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema? Escriu-nos i et contactarem