Comparteix:

CR05. Anàlisi del consum d'aigua i propostes de reducció als campus de la UPC [NOU REPTE]

Consum responsable. L'escassetat d'aigua serà una realitat cada vegada més evident que afectarà tots els àmbits de la nostra vida. Com a universitat també hem de reduir el consum d'aigua i implementar mesures d'estalvi, reutilització, recuperació o regeneració.

La UPC va consumir durant el 2022 90.000 m3 d'aigua. Durant els anys 2020 i 2021, el consum d’aigua de la UPC ha estat anormalment baix, com a conseqüència de les restriccions de la COVID i l’augment del teletreball. L’any 2022 el consum va augmentar, tot i ser ser un 9,6% inferior a la mitjana dels anys 2018-19, període que prenem com a referència a l’Informe SIRENA. El consum d’aigua per persona l’any 2022 ha estat de 2,61 m3, un 30% inferior al 2007, l’any abans del darrer Decret de Sequera, i un 13,25% inferior al període 2018-19. El consum d’aigua ha disminuït a la majoria dels campus respecte la mitjana 2018-19. Al Campus Diagonal Besòs i a la Facultat de Nàutica de Barcelona, per contra, el consum ha augmentat un 19% i 29%, respectivament.

Tasques a desenvolupar

  • Avaluar el consum d'aigua dels edificis. 
  • Detectar els sistemes més consumidors. 
  • Proposar actuacions d'estalvi, reutilizació, recuperació o regeneració als campus de la Universitat.

Recursos tècnics associats a l'oferta

  • Informe SIRENA 2022
  • Pla de sequera UPC
  • Dades de facturació i consum dels edificis.
  • Informació actualitzada sobre l'estat de les instal·lacions i les millores que s'han dut a terme.
  • Reunions amb els caps de manteniment i responsables de laboratoris per a conèixer el funcionament de les instal·lacions.
 

Treballs en curs o defensats

No es disposa de referències anteriors de projectes CampusLab en aquest àmbit.

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema o treballar-ho a una assignatura? Escriu-nos i et contactarem!