Comparteix:

CR02. Aplicació de la química verda als laboratoris docents de la UPC [NOU REPTE]

Consum responsable. Cada any es generen a la UPC més de deu tones de residus perillosos, bona part d'ells associats a la realització de pràctiques docents. El treball consistirà en l'elaboració d'una guia de criteris de química verda aplicable als laboratoris de la UPC i en el redisseny de les pràctiques docents d'una titulació o àmbit de coneixement amb aquests criteris.

Als laboratoris de la UPC cada any es generen més de deu tones de productes tòxics i perillosos. Aquests residus es gestionen d'acord amb la normativa mitjançant uns procediments d'etiquetatge, envasament, emmgatazematge i recollida final comuns per a tots els laboratoris. En aquest treball es proposa analitzar la tipologia de productes químics i processos que s'empren en les pràctiques docents amb l'objectiu d'identificar criteris generals per reduir la seva quantitat i toxicitat i la generació de residus perillosos. Un resultat esperat del treball és el redisseny de les pràctiques docents d'una titulació o àmbit de coneixement.

Tasques a desenvolupar

  • Recull de criteris i mesures de química verda per a processos de laboratori.
  • Elaboració d'una guia de bones pràctiques aplicable als laboratoris.
  • Revisió i redisseny de les pràctiques docents d'una titulació o àmbit de coneixement.

Recursos tècnics associats a l'oferta

 

Treballs en curs o defensats

 No es disposa de referències anteriors de projectes CampusLab en aquest àmbit.

 

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema o treballar-ho a una assignatura? Escriu-nos i et contactarem!