Comparteix:

AC07. Plans municipals d'adaptació i refugis climàtics

Acció climàtica. Tots els municipis on la UPC té campus han elaborat plans d'adaptació climàtica per fer front als riscos detectats pels propers anys relacionats amb esdeveniments meteorològics extrems o altres com sequera, onades de calor i fred... L'objectiu del TFE és revisar el grau d'execució d'aquests plans i explorar la participació de la UPC amb actuacions com els refugis climàtics.

 

Tots els municipis on la UPC té campus han elaborat o estan elaborant plans d'adaptació climàtica per fer front als riscos derivats de l'alteració del clima en els propers anys. La metodologia que segueixen està ben establerta però no és gaire coneguda per les organitzacions ni posada en pràctica. El repte proposa fer un estudi d'aquests plans, tant la definició com l'aplicació real, i esbrinar en quin grau participa la UPC i com podria fer-ho millor en un futur proper com ara refugis climàtics que ja s'estan treballant a la ciutat de Barcelona. Una altra opció és estudiar la pròpia UPC com a refugi climàtic.    

Tasques a fer

 • Conèixer els riscos climàtics actuals i futurs sobre la societat i el territori.
 • Estudiar models d'elaboració de plans d'adaptació municipal al canvi climàtic
 • Analitzar la participació de la UPC en els plans d'adaptació dels campus on és present
 • Fer propostes de millora treballant en paral·lel si és el cas amb el TFE d'avaluació de riscos.

Recursos associats a l'oferta

 • Explicació per part del tècnic/a del Pla Campus UPC sostenible 2030 de la política climàtica de la UPC.
 • Detall de la participació de la UPC en la xarxa de refugis climàtics de l'Ajuntament de Barcelona. 
 • Metodologia de la Diputació de Barcelona per elaborar plans d'adaptació municipals. 
 • Accés a plans d'adaptació climàtics dels municipis on té campus la UPC i contacte amb les persones responsables. 
 • Les biblioteques de la UPC, refugis climàtics.

 

Treballs en curs o defensats

 • Estudiant: Arnau Espinalt Xixons
 • PDI: Pere Pau Vázquez Alcocer
 • Tècnic/a de gestió: Pere Losantos
 • Dheming Flores, Xiomara Eugenia,  Godoy Vega, Alejandra Fabiola
 • PDI: blanca.arellano@upc.edu
 • Tècnic/a de gestió: - 

Vols dirigir o fer un TFE sobre aquest tema? Escriu-nos i et contactarem!