Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / UPC RECIRCULA / Recollida selectiva / Aparells electrics i electrònics

Aparells electrics i electrònics

Residus informàtics

A la UPC, el 2016 es van recollir 14 tones de residus informàtics. Davant del fenomen global de creixent consum de recursos i generació de residus a la UPC prioritzem allargar la vida dels equips informàtics tant com sigui possible.

Comprova si l'equip és reutilitzable

Verifica si l'equip del que et vols desprendre compleix els criteris per a la seva reutilització i en cas afirmatiu consulta els tràmits per a la seva cessió i retirada.

"La tragedia electrónica". Documental dirigit per Cosima Dannoritzer, qui va dirigir també "Comprar, tirar, comprar".

Criteris de reutilització

 • Ordinadors fabricats abans de 2008.
 • Pantalles que no funcionen i/o CRT (de raig catòdics).
 • Impressores en mal estat o que no funcionen.
 • Perifèrics (ratolins, teclats,...) que no funcionen.
 • Hubs, switches, routers...
 • SAIs

Què he de tenir en compte?

 • Allarga la vida del teu equip més enllà del temps mínim d'amortizació de l'equip (4 anys) per tal d'evitar l'obsolescència programada.
 • Promou la reutilització interna dels equips informàtics quan encara tingui utilitat dins de la UPC.
 • Cedeix els equips informàtics reutilitzables al Programa Reutilitza de la UPC.

Et pot interessar

Realitza els tràmits administratius per donar de baixa l'equip informàtic

Abans de desprendre't d'un residu informàtic cal desafectar i desinventariar el bé com a actiu de la universitat.

Desafecta l'equip informàtic

Envia la proposta de cessió completada i signada pel director de la unitat al Servei de Patrimoni.

Proposta de cessió de material 

 • Reglament de Patrimoni
  [Capítol V. Afectació, desafectació i canvi d’adscripció dels béns de domini públic.].

Desinventaria l'equip informàtic

 1. Imprimeix la fitxa d’inventari de l’equip a donar de baixa 
 2. Emplena el Vist-i-plau de la baixa (part inferior de la fitxa) especificant com a "Motiu de baixa" l'obsolescència i cessió de l'equip.
 3. Envia la fitxa de l'inventari de l'actiu a la Unitat d’Inventari del Servei d’Economia.

 Passos per fer la baixa 

 • Vols saber com obtenir la fitxa d'inventari?
  Consulta el Manual de SAP [Punt 5. Comptabilització d’Actius Fixos, apartat 8. Impressió de fitxes i etiquetes d’inventari
 • Vols saber com fer baixes simultànies de l'inventari? 
  Confecciona un sol document, tal com s’explica en el Manual de gestió econòmica [Punt 7. Actius fixos immobilitzat material, apartat 2.4. Procediment de baixa].

Gestiona la retirada de residus informàtics

 

Procediment

El procediment de recollida habitual consisteix en habilitar als diferents centres i campus uns espais d'emmagatzematge temporal on es disposen unes gàbies metàl·liques per dipositar els residus.

Compra homologada d'equips 2014-2015
A la UPC el servei de retirada d'equips informàtics obsolets així com els embalatges dels equips lliurats està inclòs per contracte i és responsabilitat del proveïdor dels nous equips. Consulta la informació en el web del Servei de Sistemes d'Informació.

Què he de tenir en compte?

 • Els residus informàtics s'han de gestionar mitjançant gestor de residus autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya i no es poden dipositar als contenidors del campus o de la via pública.

 • Les unitats són les responsables de traslladar els residus amb els seus propis miitjans al punts de recollida habilitats.