Vés al contingut (premeu Retorn)

On es situaran els Punts UPC Recircula?


Les ubicacions concretes es determinen amb les unitats de gestió de cada centre o campus, tenint en compte les especificitats dels espais i necessitats individuals justificades.

Els criteris generals d’ubicació dels Punts UPC Recircula han estat aprovats per la Gerència de la UPC d’acord amb la tipologia d’espais, el nombre d’usuaris i la generació de residus, tal i com es mostra a la següent taula:

Criteris generals de distribució

Paper i cartró

Envasos

Orgànica

Rebuig

Despatxos 1-4 usuaris

opcional

Oficines 5-10 usuaris

x

x

Oficines > 10 usuaris

x

x

x

Espais de representació institucional

opcional

Aules

Biblioteques i sales de lectura i consulta

x

x

Laboratoris

x

x

Lavabos

x

Magatzems

Menjadors

x

x

x

x

Passadissos (màx. cada 20m lineals)

x

x

x

x

Sales d’actes

x

x

Sales de reunions

Sales d’estudi

x

x

x

x

Sales esportives

Tallers

x

x

Vestíbuls i altres zones comunes

x

x

x

x