Vés al contingut (premeu Retorn)

Contacte

Mireia de Mingo

Telèfon 93.401.74.65

Gabinet d'Innovació i Comunitat
Edifici Vèrtex (VX), Planta 2
Plaça Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona

recircula_banner_puntupcrecircula.png

Sou a: Inici / UPC RECIRCULA / Estratègia d’economia circular, compra pública verda i residus

Estratègia d’economia circular, compra pública verda i residus

El Consell de Govern de la UPC va aprovar el 29 de març de 2016 l'Estratègia UPC Recircula amb l'objectiu d'utilitzar els recursos d'una manera més sostenible i de tancar el cercle del cicle de vida dels productes tot promovent la reutiització i el reciclatge.

Línies estratègiques pel desplegament de l’Estratègia UPC Recircula

Per assolir la missió s’estableixen tres línies que guien el desplegament progressiu de l’Estratègia UPC Recircula, amb una perspectiva global de gestió de recursos i residus.

 1. Ús i compra responsable. Aplicar sistemàticament directrius generals d’ús i compra responsable de productes i serveis.
 2. Foment de la reutilització. Sistematitzar la reutilització interna i externa de productes.
 3. Millora de la recollida selectiva i compostatge. Optimitzar la recollida selectiva de residus i implantar la recollida i compostatge de la matèria orgànica en els campus o en el seu entorn.

El procés de disseny

economia circular sessions

S’ha previst dur a terme el procés entre gener i març de 2016, amb l’objectiu que el Consell de Govern de 29 de març aprovi el document resultant.

Calendari de sesions
L’equip impulsor es reunirà al llarg de tres sessions amb la dinamització del GSIO.
Sessió 1 - Per què i què farem? (27/01/16)
Sessió 2 – Visió i objectius de l’estratègia (17/02/16)
Objectiu específic: Definir els principis generals i els objectius de l’estratègia. Identificar línies d’actuació generals del pla de gestió.
Sessió 3 – Disseny de pla operatiu (02/03/16)
Objectiu específic: identificar les prioritats específiques en un període de dos anys. Estructurar el pla en quant a organització, recursos i mecanismes de seguiment.
Sessió 4 – I sessió equip impulsor Recircula (06/07/16)
Objectiu específic: Consolidar el rol de l’equip impulsor de l’Estratègia UPC Recircula. Conèixer i enriquir la proposta de treball dels projectes específics i les seves fites.

El per què

Amb l'objectiu de donar resposta a la necessitat de ser més eficients i responsables en la gestió dels recursos i residus la UPC, amb l'impuls del Vicerectorat de Política Universitària i la Direcció de l’Àrea d’Economia i Serveis, posa en marxa el procés per dissenyar l'estratègia UPC d'economia circular, compra verda i residus.

economia circular estratègia

En què consistirà l’Estratègia?

 1. La definició d’uns objectius i principis institucionals de caràcter general i permanent que orientaran les decisions i actuacions que es duguin a terme en aquest àmbit en un horitzó temporal ampli
 2. La concreció d’unes línies d’actuació i objectius precisos per el període 2016-2017, que ajudi a fer progressos concrets i avaluables.

Les persones

economia circular equip impulsor

En l’elaboració de l’Estratègia hi participa un equip de persones format per membres de la comunitat universitària i d’institucions externes, amb perfils i experiències diverses. Aquestes persones constitueixen l’equip impulsor de l’estratègia i tenen l’encàrrec d’elaborar un document consensuat que serà traslladat als òrgans de govern de la UPC per a la seva aprovació.

Les persones que formen part de l'Equip Impulsor són:

 • Antoni Ras, vicerector de Política universitària.
 • Xavier Massó, director de l’Àrea d’Economia i Serveis.
 • Pedro Serrano, cap del Servei de Patrimoni.
 • Fermín Sánchez, dept. Arquitectura de Computadors i responsable Programa UPC ReuTIlitza.
 • Marga López, dept. Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia Jordi Segalàs, director Institut de Sostenibilitat.
 • Emilio Soriano, Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Joan Carles Burón, adjunt a Gerència (Campus Nord i Campus del Besòs).
 • Antoni Lázaro, Coordinació de Campus Nord.
 • Inma Gómez, Economia, Administració i Serveis Externs, Campus de Terrassa.
 • Leyre Ferrer, Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Enginyeria Industrial de Barcelona.
 • Emeka Okpala, Consell de l’Estudiantat.
 • Mireia Padrós, departament de Prevenció de l’Agència de Residus de Catalunya.
 • Mar Campanero, responsable Programa Ajuntament + Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Didac Ferrer, cap del Gabinet de Sostenbilitat i d’igualtat d’Oportunitats (GSIO).
 • Mireia de Mingo, GSIO.